Szolgáltatások

Tanácsadói tevékenységeink

Tanácsadói tevékenységeink az összes közbeszerzési területre kiterjednek, ezek közül – a teljesség igénye nélkül – a legfontosabbak:

 • Közbeszerzési eljárások teljes körű bonyolítása minden típusú ajánlatkérő részére magyar és angol nyelven egyaránt;
 • Közbeszerzési tanácsadás ajánlattevői oldalon (ajánlatok, hiánypótlások stb. összeállítása);
 • Jogorvoslati képviselet;
 • A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti közbeszerzési ellenőrzési feladatok, ideértve az Ex ante és az Ex post (ESZA, VP, TOP) ellenőrzéseket is;
 • Állásfoglalások készítése;
 • Közbeszerzési tanácsadás személyes rendelkezésre állás keretében;
 • Beszerzésekkel kapcsolatos tanácsadás.

Ajánlatkérőknek

 • Közbeszerzési szabályzatok, versenyeztetésre vonatkozó szabályzatok elkészítése;
 • (Köz)beszerzési eljárások előkészítése, teljes körű lebonyolítása, ideértve a támogatásból megvalósuló projekteket (pl. Európai Uniós források, Norvég Alap stb.) is;
 • Közreműködés ajánlatkérői konzorcium létrehozásában;
 • Koncessziós eljárások lebonyolítása;
 • Ajánlatkérők képviselete jogorvoslati eljárásokban;
 • Elektronikus közbeszerzési rendszerrel/rendszerekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

Ajánlattevőknek/ részvételre jelentkezőknek

 • Ajánlatok/részvételi jelentkezések összeállítása;
 • Ajánlattevők, részvételre jelentkezők képviselete a közbeszerzési eljárásban (előzetes vitarendezési kérelem, jogorvoslati eljárás);
 • Tanácsadás ajánlattevők, részvételre jelentkezők részére.

Egyéb szolgáltatások

 • A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti közbeszerzési ellenőrzési feladatok, ideértve az Ex ante és az Ex post (ESZA, VP, TOP) ellenőrzéseket is.
 • Közbeszerzési lebonyolítást végző társaságokkal történő együttműködés a lebonyolítás, illetve a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó adminisztratív segítségnyújtás körében.