Rólunk

RÓLUNK – IPPS ZRT.

Az IPPS Zrt. jogelődje 2015 januárjában jött létre, Csendes Consulting Kft. néven. A Csendes Consulting Kft. 2017. október 18-ával zártkörűen működő részvénytársasággá alakult, majd a társaság 2021. májusban nevet változtatott és IPPS Zrt. néven működik tovább.

Az IPPS Zrt. első sorban különböző közbeszerzésekhez kapcsolódó tanácsadói feladatokat lát el, de a cég tevékenységi körei folyamatosan bővülnek. Munkánk során a szakmai hozzáértés, a kapcsolódó jogszabályok és a határidők pontos betartása, valamint a precizitás vezérelnek bennünket. Partnereinkkel minden esetében szoros együttműködésre törekszünk.

Tanácsadói tevékenységeink

Tanácsadói tevékenységeink az összes közbeszerzési területre kiterjednek, ezek közül – a teljesség igénye nélkül – a legfontosabbak:

 • Közbeszerzési eljárások teljes körű bonyolítása minden típusú ajánlatkérő részére magyar és angol nyelven egyaránt;
 • Közbeszerzési tanácsadás ajánlattevői oldalon (ajánlatok, hiánypótlások stb. összeállítása);
 • Jogorvoslati képviselet;
 • A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti közbeszerzési ellenőrzési feladatok, ideértve az Ex ante és az Ex post (ESZA, VP, TOP) ellenőrzéseket is;
 • Állásfoglalások készítése;
 • Közbeszerzési tanácsadás személyes rendelkezésre állás keretében;
 • Beszerzésekkel kapcsolatos tanácsadás.

AJÁNLATKÉRŐKNEK

 • Közbeszerzési szabályzatok, versenyeztetésre vonatkozó szabályzatok elkészítése;
 • (Köz)beszerzési eljárások előkészítése, teljes körű lebonyolítása, ideértve a támogatásból megvalósuló projekteket (pl. Európai Uniós források, Norvég Alap stb.) is;
 • Közreműködés ajánlatkérői konzorcium létrehozásában;
 • Koncessziós eljárások lebonyolítása;
 • Ajánlatkérők képviselete jogorvoslati eljárásokban;
 • Elektronikus közbeszerzési rendszerrel/rendszerekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

Ajánlattevőknek/ részvételre jelentkezőknek

 • Ajánlatok/részvételi jelentkezések összeállítása;
 • Ajánlattevők, részvételre jelentkezők képviselete a közbeszerzési eljárásban (előzetes vitarendezési kérelem, jogorvoslati eljárás);
 • Tanácsadás ajánlattevők, részvételre jelentkezők részére.

Egyéb szolgáltatások

 • Ellenőrzési tevékenységek ellátása
 • Közbeszerzési lebonyolítást végző társaságokkal történő együttműködés a lebonyolítás, illetve a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó adminisztratív segítségnyújtás körében

Humán erőforrások

Cégünk a létrejötte óta eltelt 6 évben komoly piaci szereplővé vált, munkavállalói állománya azóta többször duplázódott. A bővüléssel egyidejűleg menedzsmentünk folyamatosan szem előtt tartotta a munkafolyamatok hatékony kialakítását és a szervezeti struktúra szükség szerinti megújítását. Az állandó munkavállalók mellett széles alvállalkozói körrel rendelkezünk, ezért több, mint 20 felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó munkájára számíthatunk folyamatosan. Emellett, az ügyfelek igényeinek eleget téve, egyre több vidéki ügyfél számára tudunk helyi szakértőt is biztosítani. Kiemelt tanácsadó kollégáink mindegyike 5-10 évet meghaladó, közbeszerzési területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Informatikai háttér

Fontos alapkövetelménynek tartjuk, hogy Partnereink számára a lehető leghatékonyabb módon teljesítsük mind a szakmai, mind a back-office feladatokat. Ennek érdekében saját, kifejezetten a közbeszerzési tevékenységünk menedzselésére szolgáló informatikai rendszert alakítottunk ki, amelyben naprakész információk állnak rendelkezésünkre a teljesítés során.

Referenciák

A közbeszerzések bonyolítása, a különböző jogszabályon alapuló ellenőrzések, az ajánlattevők képviselete és a jogorvoslatok területén számos referenciával rendelkezünk.