MIR-IBIR

Minőség- és Információbiztonság politika

Cégünk elkötelezett a magas minőségi színvonalú szolgáltatások nyújtása mellett. Célunk a partnereink által elvárt kiváló minőségű szolgáltatás biztosítása a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett a cég valamennyi működési területén, azaz a közbeszerzési tanácsadás, a közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítása, a közbeszerzésekre vonatkozó ellenőrzés, valamint a compliance tevékenység során.

Ennek megfelelően cégünk kiemelt jelentőséget tulajdonít az alábbi területeknek:

  • a cég működése, valamint az általa nyújtott valamennyi szolgáltatás jogszabályi hátterének folyamatos és naprakész nyomon követése, érvényesítése, és a jogszabályoknak való megfelelés,
  • a ránk bízott adatok és információk körültekintéssel és szakmai felelősséggel történő, a vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő felhasználása
  • a vevőink/megbízóink és érdekelt feleink igényeinek pontos meghatározása és maradéktalan teljesítése, elégedettségük fokozása és folyamatos mérése, elemzése, értékelése
  • kölcsönösen előnyös kapcsolatok kiépítése a partnerekkel,
  • a vevők/megbízók, partnerek szakszerű tájékoztatása, nyitott, udvarias kommunikáció
  • jól szervezett és megfelelően dokumentált munkavégzés, a szervezeti folyamatok követhetősége, világos célok és követelmények megfogalmazása,
  • a szervezeti kultúra, az emberi erőforrás, mint érték megőrzése és fejlesztése,
  • munkatársaink magas szakmai színvonalú felkészültségének biztosítása,
  • a minőség- és információbiztonsági rendszer működésének rendszeres ellenőrzése, auditálása, fejlesztése, folyamataink mérhetőségének biztosítása.

A partneri elégedettség fokozása érdekében cégünk legfontosabb feladata a szolgáltató jelleg erősítése, fejlesztése, a működési hatékonyság növelése, a tevékenységeink során a mérések és értékelések alkalmazása, a kockázatok csökkentése, minimalizálása, valamint a minőségfejlesztés igényének megjelenítése a szervezeti kultúra részeként.

Mindezen célok megvalósítása érdekében cégünk teljes tevékenységére vonatkozóan bevezettük, fenntartjuk és folyamatosan fejlesztjük az ISO 9001:2015 és az ISO 27001:2014 szabványoknak megfelelő irányítási rendszereket.

Budapest, 2021. szeptember 20.

dr. Csendes Richárd, az igazgatóság elnöke