MIR-IBIR

Cégünk elkötelezett a magas minőségi színvonalú és információ biztonsági rendszerrel megtámogatott szolgáltatások nyújtása mellett. Célunk közbeszerzési tanácsadási szolgáltatás nyújtása, közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó pénzügyi és szakmai tanácsadás, compliance során, partnereink által elvárt minőségű szolgáltatás biztosítása, az információ biztonság fokozása, a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett.

Ennek megfelelően kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az alábbi területeknek:

  • működés jogszabályi hátterének nyomon követése, érvényesítése, és a jogszabályoknak való megfelelés,
  • a ránk bízott adatok és információk körültekintéssel és szakmai felelősséggel történő felhasználása
  • a vevőink és érdekelt feleink igényeinek pontos meghatározása és maradéktalan teljesítése, elégedettségük fokozása,
  • kölcsönösen előnyös kapcsolatok kiépítése a partnerekkel
  • a vevők, partnerek szakszerű tájékoztatása, nyitott, udvarias kommunikáció, magas színvonalú szolgáltatás nyújtása
  • jól szervezett munkavégzés, a szervezeti folyamatok jó követhetősége, világos célok és követelmények megfogalmazása,
  • a szervezeti kultúra, az emberi erőforrás, mint érték fejlesztése,
  • a minőség- és információbiztonsági rendszer működésének rendszeres ellenőrzése, fejlesztése, folyamataink mérhetőségének biztosítása

Tevékenységünk eredményességének fokozása érdekében a legfontosabb feladata a szolgáltató jelleg erősítése, fejlesztése, a működési hatékonyság növelése, a tevékenység során a mérések és értékelések alkalmazása, kockázatok csökkentése, valamint a minőség- és információbiztonság fejlesztés igényének megjelenítése a szervezeti kultúra részeként.

Mindezen célok megvalósítása érdekében cégünk teljes tevékenységére vonatkozóan bevezettük, fenntartjuk és folyamatosan fejlesztjük az MSZ E!N ISO 9001:2015 és az MSZ EN/IEC ISO 27001:2023 szabványoknak megfelelő irányítási rendszerünket.

 

Budapest, 2023. szeptember 29.

dr. Csendes Richárd, az igazgatóság elnöke